Update over “Corona” maatregelen

Update over “Corona” maatregelen

Een laatste onderdeel van de sociale en economische bescherming werd goedgekeurd door een Ministerraad die uitgebreid werd tot de politieke partijen die de Federale regering steunen.

We zien enerzijds een verlenging tot 31 augustus van maatregelen in verband met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht “corona”, tot het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en “corona” ouderschapsverlof. Deze laatste, die uitgebreid werd tot de zelfstandigen, betreft degenen die niet gestopt zijn met werken, maar hun activiteiten gedeeltelijk hebben onderbroken in het kader van de pandemie. De uitkering van 532,24 euro (875 euro voor een alleenstaande ouder) moet door zelfstandigen worden aangevraagd bij hun Sociaal Verzekeringsfonds. Opgemerkt moet worden dat deze uitkering niet kan worden gecombineerd met het overbruggingsrecht.

Binnenkort zal er geen sprake meer zijn van tijdelijke corona-werkloosheid door overmacht. Vanaf september zullen we spreken van “aangepaste corona-werkloosheid” waarbij elk bedrijf dit kan claimen indien zij een omzetdaling van 10% kunnen aantonen. Werknemers die onder deze regeling vallen, moeten twee dagen opleiding per maand volgen en ontvangen 70% van hun laatste inkomen met een maximum van € 2.754,76 bruto. De praktische invulling van deze opleidingsdagen is nog niet bekend en vergt overleg.

Anderzijds wordt extra sociale bijstand van 6 keer 50 euro per maand toegekend aan ontvangers van inkomen uit sociale integratie, mensen met een handicap en gepensioneerden die genieten van een IGO.