Verdediging van uw belangen

Verdediging van uw belangen

De eerste doelstelling van Fediplus is de verdediging van de rechten van de huidige en toekomstige gepensioneerden, het aan de kaak stellen van discriminatie jegens de gepensioneerden. Fediplus eist onder meer de structurele aanpassing van alle pensioenen aan de welvaart en niet uitsluitend aan de gezondheidsindex, de afschaffing van de solidariteitsbijdrage ten laste van de gepensioneerden, enz. Actief lobbyen bij de overheid gaf reeds positieve resultaten.

Memorandum 2015