Vergrijzing stuk duurder door corona

Vergrijzing stuk duurder door corona

Nieuwe berekeningen van de Belgische Studiecommissie voor de Vergrijzing wijzen erop dat de kosten van vergrijzing in dit land hoger liggen dan vorig jaar ingeschat. Dat heeft voor een groot stuk te maken met het coronavirus. De berekeningen gaan trouwens uit van de huidige situatie en kunnen nog veranderen als het virus langer om zich heen slaat. Dat hangt voor een groot deel van onze eigen aanpak af. Hoe verklaart de commissie die hogere cijfers: enerzijds moet onze economie een (lange) inhaalbeweging maken, anderzijds stijgen de kosten van pensioenen en gezondheidszorg sowieso elk jaar, en daalt het aantal geboorten. Daardoor zullen de sociale uitgaven stijgen van 24,8 % van het bruto binnenlands product (bbp, wat we met z’n allen produceren, en dat gaat achteruit) in 2019 naar 29,8 % in 2040. In euro’s uitgedrukt betekent dit 22,5 miljard erbij. Vanaf 2040 zou de toestand iets beter worden. Geen paniek echter, pensioenen blijven betaalbaar, meer nog, ze stijgen omwille van de hogere activiteitsgraad bij vrouwen en de hogere minimumuitkeringen voor ouderen. Een verhoging van het bbp is erg belangrijk, en dat kan door een verhoging van de productiviteit (omzet per werknemer) en investeringen, waarbij de overheid het voorbeeld zou moeten geven en de industrie als vanzelf volgt.