Verhoging van bepaalde uitkeringen op 1 september 2013

Verhoging van bepaalde uitkeringen op 1 september 2013

Bron: www.onprvp.fgov.be

Als gevolg van een beslissing van de federale regering worden vanaf 1 september 2013 volgende voordelen verhoogd: 

Inkomensgarantie voor ouderen:

  • Het IGO-bedrag voor alleenstaanden (het verhoogde bedrag) stijgt van 991,86 EUR per maand naar 1.011,70 EUR;
  • Het bedrag voor samenwonende ouderen (het basisbedrag) stijgt van 661,24 EUR naar 674,46 EUR per maand.

Gewaarborgd minimumpensioen werknemer

16.844,72 EUR per jaar (1.403,73 EUR per maand) voor gezinspensioen. 
13.480,03 EUR per jaar (1.123,34 EUR per maand) voor pensioen als alleenstaande. 
13.268,09 EUR per jaar (1.105,67 EUR per maand) voor overlevingspensioen. 

Gemengd gewaarborgd minimumpensioen werknemer

14.781,87 EUR per jaar (1.231,82 EUR per maand) voor gezinspensioen. 
11.361,44 EUR per jaar (946,79 EUR per maand) voor pensioen als alleenstaande of overlevingspensioen. 

Gewaarborgd minimumpensioen zelfstandige

16.844,72 EUR per jaar (1.403,73 EUR per maand) voor gezinspensioen; 
12.731,29 EUR per jaar (1.060,94 EUR per maand) voor pensioen als alleenstaande of overlevingspensioen. 

2 % verhoging voor werknemers- en zelfstandigenpensioenen die zijn ingegaan in 2008