Verhoging van een aantal uitkeringen (01.09.2015)

Verhoging van een aantal uitkeringen (01.09.2015)

Als gevolg van een beslissing van de federale regering worden een aantal bedragen verhoogd:

 1. Inkomensgarantie voor ouderen
  De maximum toekenbare bedragen verhogen met 2 % tot:
  8.255,44 EUR (jaarlijks basisbedrag) en
  12.383,16 EUR (jaarlijks verhoogd basisbedrag).

 2. Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
  Hoewel de inkomensgarantie voor ouderen sinds 2001 het gewaarborgd inkomen voor bejaarden vervangt, wordt dit voordeel nog aan sommige gerechtigden uitbetaald.

  De gewone jaarbedragen worden verhoogd met 2 % tot:
  11.923,67 EUR (gezin) en
  8.943,00 EUR (alleenstaande).

 3. Het gewaarborgd minimumpensioen als werknemer
  De maximumbedragen voor een volledige loopbaan worden verhoogd met 2 % tot:
  17.181,62 EUR (jaarbedrag gezin);
  13.749,63 EUR (jaarbedrag alleenstaande) en
  13.533,45 EUR (jaarbedrag overleving).

 4. Het gewaarborgd minimumpensioen als zelfstandige
  De maximumbedragen voor een volledige loopbaan worden verhoogd met 2 % tot:
  17.181,62 EUR (jaarbedrag gezin);
  13.108,32 EUR (jaarbedrag alleenstaande) en
  13.073,64 EUR (jaarbedrag overleving).

 5. Minimumrecht per loopbaanjaar
  Het gewaarborgd minimumloon voor een volledig jaar wordt verhoogd met 2 % tot 22.916,06 EUR.

 6. Pensioenen die ingingen voor 1 januari 1995 worden verhoogd met 1 %
  Deze verhoging geldt niet voor de minimumpensioenen die al een verhoging kregen van 2 %.
 7. Pensioenen die ingingen in 2010 worden verhoogd met 2 %
  Deze verhoging geldt niet voor de minimumpensioenen die al een verhoging kregen van 2 %.