Verhoging van het plafond voor de berekening van het pensioen van loontrekkenden

Verhoging van het plafond voor de berekening van het pensioen van loontrekkenden

Dit plafond wordt gebruikt om het jaarlijkse pensioengedeelte van het pensioen te berekenen. In 2020 is het beperkt tot € 60.026,75 bruto. Er zijn vier opeenvolgende verhogingen van het salarisplafond gepland. Deze verhogingen worden doorgevoerd met ingang van 1 januari 2021, 1 januari 2022, 1 januari 2023 en 1 januari 2024 en resulteren in een verhoging van het salarisplafond voor jaren na 2023 met 9,86% ten opzichte van de hoogte van het salarispeil voor het jaar 2020.

Het wetsvoorstel werd op 23 april 2021 in de Kamer ingediend.