Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) van de NAR

Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) van de NAR

Verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) van de NAR

*   Het gaat om CAO’s over SWT (brugpensioenen) die op 30.6.23 ten einde liepen. Zij worden alle verlengd tot 30.6.2025.

Er zijn 5 speciale regelingen bij betrokken, die nog SWT toelaten op 60:

– SWT op 60 voor mensen met 20 jaar nachtwerk, zwaar beroep, in de bouwsector met werkonbekwaamheid (en 33 jaar loopbaan). Hierbij is ook een sectoriële CAO nodig.

–  SWT voor zware beroepen (met 35 jaar loopbaan in de privésector); ook hier is een sectoriële of ondernemings-CAO nodig.

– SWT bij lange loopbaan (40 jaar).

– SWT voor ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering

– Medische SWT (35 jaar loopbaan)

*   ook de CAO’s die voorzien dat bepaalde SWT’ers niet meer beschikbaar dienen te zijn voor de arbeidsmarkt zijn verlengd tot eind 2026..

*   ook de specifieke voorzieningen voor tijdskrediet eindeloopbaan met RVA-toeslag werden verlengd. ​

Dit is een samenvatting, voor meer info kan men Fediplus raadplegen.