Verlof voor mantelzorgers: het nieuwe thematisch verlof

Verlof voor mantelzorgers: het nieuwe thematisch verlof

We praten er al sinds vorig jaar over, het verlof voor mantelzorgers gaat in per 1 september 2020. Naast ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorg en verlof voor medische hulp, is verlof voor mantelzorgers de jongste van thematische verloven. Het zal werknemers die als informele zorgverlener worden erkend, in staat stellen hun werk te verminderen om mensen die als kwetsbaar zijn geïdentificeerd (vanwege ouderdom, gezondheidstoestand of zelfs een handicap) en in een situatie waarbij ze afhankelijk zijn te helpen, om je bijvoorbeeld aan te kleden, te wassen, te bewegen.

De voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen om als mantelzorger te worden erkend, zijn:

  • Een vertrouwens- of nabijheidsband ontwikkeld hebben, emotioneel of geografisch verbonden zijn met de persoon die geholpen wordt
  • Hulp bieden, minimaal 50 uur per maand, op niet-professionele basis, kosteloos en in samenwerking met minimaal één professionele zorgverlener en
  • Rekening houden met het levensplan van de persoon die wordt geholpen.

Je hoeft geen familielid te zijn van de persoon voor wie je zorgt. Erkenning van mantelzorgers moet worden aangevraagd bij hun ziekenfonds.

Het verzoek om mantelzorgverlof dient schriftelijk bij de werkgever te worden ingediend. Indien hij voltijds tewerkgesteld is kan hij zijn arbeidsovereenkomst volledig schorsen werkt (voor een periode van een maand per persoon die hulp nodig heeft met een maximum van 6 maanden over een volledige loopbaan), of deeltijds opschorten voor een periode van twee maanden met een maximum van 12 maanden) of voor één vijfde. Als hij slechts deeltijds werkt is er een volledige schorsing.

Aan de werknemer die dit recht op verlof voor mantelzorgers uitoefent, wordt door de RVA een vergoeding toegekend die identiek is aan de vergoeding voor verlof voor medische hulp.