Verlof voor mantelzorgers: inbegrepen in het pensioen voor de openbare sector

Verlof voor mantelzorgers: inbegrepen in het pensioen voor de openbare sector

De ministerraad heeft op 2 juli 2021 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de opname van de vakantie voor mantelzorgers in het pensioen van de openbare sector.

Dit ontwerp beoogt de opname van de vakantie van mantelzorgers in de toekenning en de berekening van het wettelijk pensioen voor de werknemers uit de openbare sector, de wettelijke machten en de openbare instellingen.

De regering gaat in voege op 1 januari 2021, en dus op dezelfde dag van de invoegetreding van het koninklijk besluit waarbij de vakantie voor mantelzorgers erkend in verschillende statuten binnen de openbare sector.

Het ontwerp ligt nu voor advies bij de Raad van State; wij zullen de verdere evolutie van dit ontwerp volgen en via onze infokanalen verspreiden.