Vervroegd op pensioen gaan: binnenkort gedaan?

Vervroegd op pensioen gaan: binnenkort gedaan?

Op basis van de vooruitzichten van het Federaal Planbureau (2019) die ervan uitgaan dat de bevolking in de werkende leeftijd (15-64 jaar) tussen 2018 en 2030 zal afnemen, terwijl 65 jarigen talrijker zullen zijn, beveelt de Hoge Raad van de Werkgelegenheid aan om de tewerkstellingsgraad en de loopbaanduur van de bevolking te verhogen. Niets nieuws, zegt u! Wat onze aandacht trekt in dit rapport “Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie” zijn de aanbevelingen voor mensen van 55 jaar en ouder. Wat biedt de Hogere Arbeidsraad? Twee thema’s waarover we het gemakkelijk eens kunnen worden: enerzijds elke discriminatie op basis van leeftijd uitschakelen, anderzijds, de participatie van mensen van 55 jaar en ouder aan permanente opleiding vergroten. Waar we sceptischer over zijn, is dat men de anciënniteit in salarissen opnieuw in vraag stelt. Zijn alle  functies hierin betrokken? Na hoeveel jaar carrière denk je dat men zou moeten stoppen met het verhogen van de lonen? Hoe zit het met degenen die kiezen voor een carrièreswitch? We wachten op concrete antwoorden. Tenslotte roept de Hoge Raad voor Werkgelegenheid op om de toegang tot vervroegd pensioen verder te ontmantelen. Sinds 1 januari 2019 zijn de voorwaarden voor vervroegde uittreding echter al zeer restrictief. Je moet 63 jaar oud zijn en een carrière van 42 jaar hebben om in aanmerking te komen voor vervroegd pensioen. Je kunt natuurlijk nog steeds op de leeftijd van 60 vertrekken, maar met een carrière van 44 jaar! Het lijkt ons moeilijk om deze voorwaarden nog strenger te maken.