Voorakkoord over de gemengde loopbaan

Voorakkoord over de gemengde loopbaan

Twee grote vakbonden van het overheidspersoneel hebben het voorontwerp van wet over de toekenning van een aanvullend pensioen aan het contractueel overheidspersoneel  aanvaard. indien dit voorontwerp in de Kamer wordt goedgekeurd – en dat is  meer dan waarschijnlijk – dan zal een contractueel ambtenaar die nadien benoemd wordt, recht hebben op een gemengd pensioen, deels uit de privésector, deels uit de publieke sector, terwijl vroeger het contractuele deel gelijkgesteld werd met het statutaire. Als compensatie voor de lagere pensioenberekening in de privésector zal een aanvullend pensioen worden toegekend aan de contractuelen. Voor federale ambtenaren gebeurt dat reeds dit jaar, voor de gewestelijke is het wachten op het budgetteren van deze 2e pijler. Neem contact met Fediplus voor meer info.