Vorming op 25 en 27 oktober : De puzzel van gemengde loopbanen

Vorming op 25 en 27 oktober : De puzzel van gemengde loopbanen

Tegenwoordig is het zeldzaam dat een werknemer zijn hele carrière in hetzelfde stelsel uitdoet. Werknemer, dan ambtenaar, een tijdje zelfstandig in bijberoep, er zijn meerdere combinaties mogelijk die de berekening van het pensioen en de voorwaarden alleen maar ingewikkelder maken. Gezien de vraag naar professionele mobiliteit gekoppeld aan een toename van de flexibiliteit, worden gemengde carrières zowat de standaard. Een ganse loopbaan bij dezelfde werkgever, komt men nog zelden tegen. Deze sessie gaat in op alle specifieke vereisten die gepaard gaan met een gemengde loopbaan.

  • Het principe van de eenheid van loopbaan onderging enkele evoluties. Wat is er heden ten dage van aan?
  • Het minimum pensioen bij een gemengde loopbaan
  • Overlevingspensioen en overgangsuitkering bij een gemengde loopbaan
  • Buitenlands pensioen
  • Grensarbeiders en seizoen werkers

Tarief : 150€ zBtw voor ½ dag

Data :

Brussel : 25 oktober 2016  (Fr)

Namen : 27 oktober 2016  (Fr)

Gent : 25 oktober 2016  (Nl)

Antwerpen : 27 oktober 2016 (Nl)

U kan zich inschrijven door hier te klikken.