Vorming voor Zelfstandigen op 17 november

Vorming voor Zelfstandigen op 17 november

Als een reactie op de bezorgdheid van de zelfstandigen rond hun pensioen, wijdt Fediplus een specifiek seminarie rond deze problematiek.
De zelfstandige geniet een eigen sociaal statuut bij het uitoefenen van zijn activiteit zonder aanspraak te maken op een arbeidscontract evenals onderaannemer. De zelfstandige kan werken in hoofdberoep of in bijberoep. Het verschil tussen beide heeft een niet te verwaarloosbare impact op de sociale rechten die eruit voortvloeien wat het pensioen betreft. Deze sessie zal alle specifieke eigenschappen en rechten van zelfstandigen behandelen binnen het kader van het beheer van zijn pensioen.

 Wanneer zijn pensioen opnemen?
 Vervroegd pensioen
 Hoe zijn pensioenaanvraag indienen?
 Hoe wordt het pensioen berekend?
 Hoeveel houdt de zelfstandige over na de fiscale aftrekken ?
 Minimum pensioen
 Wie heeft er nog recht op een pensioen bonus?
 Specifiek geval : zelfstandig in bijberoep.  Heeft hij recht op een pensioen?
 De meehelpende echtgeno(o)te
 Aan welke voorwaarden moet u voldoen om een overlevingspensioen/pensioen van uit echt gescheiden echtgenoot te ontvangen?
 Een uitkering bij mantelzorg door zelfstandigen
 Verzekering tegen werkonbekwaamheid
 Overbruggingsrecht
 Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen
 Toegelaten activiteiten
 Onvoorwaardelijk pensioen
Aangezien 6 op de 7 zelfstandigen een gemengde loopbaan hebben, nodigen wij u uit deze sessie te volgen die specifiek aan dit thema is gewijd.
Tarief : 150 € zBtw voor ½ dag.
Data : Donderdag 17 november van 10 tot 13h  te Brussel (Fediplus, Belliardstraat 20)
U kan zich inschrijven door  hier te klikken