Waarom verschilt mijn pensioenbedrag sinds 1 augustus 2019?

Waarom verschilt mijn pensioenbedrag sinds 1 augustus 2019?

Misschien merkte u dat het bedrag van uw pensioen op 1 augustus veranderd is. Als dat het geval is, dan komt die verhoging door een van de volgende wetswijzigingen of door beide.
• Welvaartsaanpassing: u ging met pensioen voor 2010 en u krijgt een werknemers- of zelfstandigenpensioen dat hoger is dan het gegarandeerd minimumpensioen (de bedragen van het gegarandeerd minimumpensioen)? In dat geval steeg uw pensioen met 0,785 %. Dit noemen we de “welvaartsaanpassing”.
• Wijzigingen van de plafonds van de ZIV-bijdrage. Als het bedrag van uw pensioen en andere voordelen (extralegale pensioenen, fictieve kapitaalsintresten, …) niet aan een bepaald plafond komt, dan wordt er geen bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) afgehouden van uw pensioen (lees meer over de ZIV-bijdrage). Op 1 augustus 2019 werden deze plafonds verhoogd tot:
o 1 530,37 EUR zonder gezinslast
o 1 813,71 EUR met gezinslast.