Wat voorziet het interprofessioneel akkoord 2017-2018 ?

Wat voorziet het interprofessioneel akkoord 2017-2018 ?

Begin februari heeft de regering het interprofessioneel akkoord goedgekeurd, waarbij de sociale partners de maximale marge van de loonkost op 1,1% bepalen, bovenop de gewone baremieke verhogingen en de index.
Daarnaast bevat het akkoord ook volgende maatregelen voor de periode 2017 – 2018  voor de pensioenen van de werknemers en gemengde loopbanen.  De sociale partners hebben zich inderdaad niet uitgesproken voor de pensioenen van de ambtenaren of zelfstandigen.
Vanaf 1 september, zullen de minimum pensioenen verhoogd worden met :
loopbaan van minder dan 45 jaar : een verhoging met 1,7%
| loopbaan van 45 jaar en meer : verhoging met 1% bovenop de 0,7% reeds toegezegd door de regering.
De oudste pensioenen, andere dan de minimum pensioenen zullen volgende verhoging krijgen :
| de pensioenen met ingangsdatum in 2012 : verhoging met 2% op 01.09.2017
| de pensioenen met ingangsdatum in 2013 : verhoging met 2% op 01.01.2018
| de pensioenen met ingangsdatum tussen 1995 en 2004 : verhoging met 1% op 01.09.2017
Pensioenen die ingingen voor 1995 werden reeds verhoogd met 1% bij de vorige onderhandelingen.
De gepensioneerden zullen hun vakantiegeld eveneens verhoogd zien met 4,5%  (verhoging met 2,25% in mei 2017 en 2,25% erbij in mei 2018, wat volgende resultaat geeft :
| Het vakantiegeld wordt gebracht op 943,4€ voor een gezinspensioen (verhoging met 40,60€)
| Het vakantiegeld voor een pensioen alleenstaande komt op 745,70€ (verhoging met 32,5€)
Voor de gepensioneerden met een minimum pensioen, zal dit verhoogd vakantiegeld gestort worden in mei, bovenop de verhoging van het minimum bedrag.
Daarenboven zal het pensioenbedrag geïndexeerd worden zodat het rekening houdt met de verhoging van de kosten van levensonderhoud.  Dit was de voorbije jaren niet het geval, oa. Door de indexsprong.
De sociale partners zijn bereid gevonden om enkele vergoedingen te verhogen zoals bij één ouder gezinnen.  Zo zullen alleenstaande ouders die ouderschapsverlof nemen hun vergoeding zien toenemen met 38% (voor voltijds en halftijds) en met 21% bij 1/5, vanaf april 2017.

Tenslotte willen de sociale partners gezamenlijk een aantal maatschappelijke uitdagingen aanpakken zoals de burn-out, de administratieve vereenvoudiging, de organisatie van het werk, de mobiliteit, tewerkstelling van jongeren, enz..