WEBINAR : Het pensioen van de zelfstandige, wat verandert er in 2021?

*********WORK IN PROGRESS*********

Veel werknemers werden gedwongen hun professionele activiteiten aan te passen tijdens de gezondheidscrisis die we vandaag de dag nog steeds doormaken. Corona tijdelijke werkloosheid, aangepast ouderschapsverlof, bijzonder tijdskrediet, deze verschillende maatregelen hebben onmiskenbare resultaten op het gebied van salaris, pensioen, arbeidsorganisatie, kortom op het beheer van de human ressources in zijn geheel. Hoe kunt u deze situatie het beste beheren?
Webinars, geleid door gespecialiseerde sprekers, ondersteunen u om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de vragen die uw medewerkers zeker zullen stellen.

Op het programma:

Pensioen van een zelfstandige

  • Vervroegd pensioen, wettelijk pensioen
  • Gelijkgestelde periodes
  • Berekening
  • Problematiek bij de afkoop van studiejaren (ten laatste te regulariseren voor 1 december 2020!)