Webinar: Het pensioen van de Zelfstandigen – Wat is er nieuw in 2022?

Veel werknemers werden gedwongen hun professionele activiteiten aan te passen tijdens de gezondheidscrisis die we vandaag de dag nog steeds doormaken. Corona tijdelijke werkloosheid, aangepast ouderschapsverlof, bijzonder tijdskrediet, deze verschillende maatregelen hebben onmiskenbare resultaten op het gebied van salaris, pensioen, arbeidsorganisatie, kortom op het beheer van de human ressources in zijn geheel. Hoe kunt u deze situatie het beste beheren?
Webinars, geleid door gespecialiseerde sprekers, ondersteunen u om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de vragen die uw medewerkers zeker zullen stellen.

Op het programma:

Het Pensioen van een Zelfstandige

  • Introductie en filosofie van het systeem
  • Leeftijd- en loopbaanvoorwaarden
  • Hoe een pensioenaanvraag indienen
  • Wat is de professionele loopbaan
  • Welke bijdragen
  • Simulatie van een berekening pensioen zelfstandige (nieuw sinds 01/01/2021 wegens opheffing van de correctie coëfficient)
  • Welke gelijkgestelde periodes zijn er?
  • Het overbruggingsrecht
  • Het minimum pensioen
  • Cumul van pensioen met arbeid
  • Zijn activiteit behouden en toch het pensioen aanvragen
  • Simulatie Bruto/Netto pensioen
  • Gemengde loopbaan (Werknemer privé + zelfstandige)
  • Valorisatie van studiejaren

Het aanvullend pensioen van de zelfstandige

  • Het VAPZ (Vrij aanvullend pensioen zelfstandige)
  • Het IPZ (Individuele pensioen toezegging)
  • POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen)
  • andere bestaande vormen van aanvullend pensioen

De Fiscaliteit van het aanvullend pensioen

Data en Locaties

Webinar ivm. Pensioenen van Zelfstandigen:

 • Dinsdag 8 maart 2022 (duur 1,5uur – avondsessie)

(Webinar via Zoom platform)

Formules seminarie voor uw onderneming