Weinig doortastende pensioenhervorming !

Weinig doortastende pensioenhervorming !

Herinner u: in juli vorig jaar kondigde de regering aan dat de tweede fase van de pensioenhervorming voorbij was. Hoewel, dit is niet zo. Als we de standpunten van de verschillende partijen nagaan, is een echte hervorming een verre droom.

Herinner u: de eerste hervormingsfase, begonnen bij het begin van de regeerperiode, ging over een minimumpensioen van 1500€ netto per maand in 2024. Intussen is het werkelijke bedrag van het minimumpensioen, zonder hervorming, reeds gestegen tot 1680€ netto (bij 45 jaar loopbaan wel te verstaan), en dit door de hoge inflatie.

De tweede fase, beslist in juli 2022, hield in:

 • Een bijkomende voorwaarde toevoegen aan het minimumpensioen, waardoor 20 jaar effectieve arbeid ook toegang gaf tot dit minimum, althans bij 45 jaar loopbaan, zo niet: forfaitair.
 • Een pensioenbonus toekennen voor elke gepresteerde dag na 42 jaar loopbaan.

Midden januari van dit jaar moest dit land aan de Europese Commissie een eerste schijf vragen (847 miljoen €) in het kader van het Europees relanceplan. Ons land diende in dit verband haar wil aan te tonen om de pensioenuitgaven onder controle te brengen. Het is echter volgens het Planbureau eerder een meerkost geworden, want de bonus zal tussen 0,1 en 0,3% van het bruto binnenlands product kosten tegen 2070. Wij hebben reeds voorgehouden dat als deze bonus niet gepaard gaat met een malus voor de vroeggepensioneerden, dit voorstel inefficiënt is en het budget op lange termijn negatief zal beïnvloeden. De Europese Commissie heeft na onderzoek van de voorstellen van ons land, gevraagd om verbeteringen aan te brengen aan het plan binnen de volgende maanden.

Dit was natuurlijk te verwachten.

De minister van Pensioenen moet dus haar plannen herzien.

Momenteel zijn de voorstellen de volgende:

 • De ondernemingen beboeten die een tewerkstellingsgraad voor 60+ers hebben lager dan het gemiddelde in de sector;
 • De bonus beperken tot 2€ per dag en hem moduleren naargelang het loon. De 42 jaar loopbaan blijft een voorwaarde.
 • Als effectief werk ook aanzien (bij de 20 jaar loopbaan nodig voor het recht op een minimumpensioen):
  • De verloven gebonden aan de geboorte van een kind;
  • De verloven gebonden aan zorg;
 • De regels harmoniseren die toegang geven tot het minimumpensioen door ze toe te passen op ambtenaren, werknemers en zelfstandigen.
 • Vervroegd pensioen mogelijk na 42 jaar loopbaan ongeacht de leeftijd.
 • De hoogste aanvullende pensioenen hoger belasten.
 • De perequatie (waarbij de pensioenen van de ambtenaren ook aangepast worden aan de evolutie van de lonen binnen hun vroegere werksfeer) beperken.

Dit kan men node als een hervorming aanzien. Het gaat eerder om een aantal beperkte aanpassingen aan bestaande regels, zonder enige visie over de toekomst van de 3 pensioenstelsels en de aanvullende pensioenen. Bovendien is er binnen de regering geen akkoord over deze voorstellen. Jammer, is het enige bruikbare woord, terwijl iedereen vaststelt dat de betaalbaarheid van de pensioenen steeds precairder wordt!