Welk pensioenbedrag bij werkloosheid ?

Welk pensioenbedrag bij werkloosheid ?

De toestand is bekend: de regering wil de pensioenen hervormen en mensen aanzetten (langer) te werken. De minister van Pensioenen moet ook besparen. Lange werkloosheid wordt dan ook geviseerd. Maar ook 50+ers die meer dan een jaar werkloos zouden zijn, zouden hun pensioen voor die periode op een laag vervangingsinkomen berekend zien. Zij zouden op die manier tot €140 per maand kunnen « verliezen » (toepasselijk op inkomens rond €55 000/jaar en 5 jaar werkloos). Er kwam heel wat negatieve reactie op deze denkbeelden, uiteraard ook vanuit Fediplus. Uiteindelijk werd beslist de idee niet verder uit te werken. Er zullen plannen worden uitgewerkt om de gelijkstelling voor werklozen van -50 te verlagen en dit ook toe te passen op « nieuwe » werknemers van +50. Of is het nog anders?
Wat reeds door de overheid is beslist is dat de werkloosheidsdagen van de 2e periode (na 1 jaar) worden opgenomen in de pensioenberekening op basis van een jaarloon van ongeveer €22 000 en niet op basis van het laatste loon, en dit vanaf pensioenen die ingang vinden vanaf 1.1.2019. De berekening gebeurt echter nog steeds op basis van het laatste loon als de betrokkene op 1 november 2012 55 jaar was en zich in de derde fase van werkloosheid bevond, of voor het gedeelte van de periodes die zich situeren na de 55e verjaardag bij iemand die slechts werkloos is geworden na zijn/haar 50e verjaardag. Deze uitzonderingen worden nu door de NVA in vraag gesteld.
Fediplus neemt afstand van elk initiatief dat oudere werknemers een minder gunstig pensioen biedt, omdat ouderen niet makkelijk hun job kunnen behouden, het pensioen reeds laag is in dit land, en de ouderen niet het slachtoffer moeten zijn van de te grote loonspanning.