Welke fiscaliteit voor de pensioenen van morgen?

Welke fiscaliteit voor de pensioenen van morgen?

Een wetsvoorstel dat door de Ministerraad op 23 november werd goedgekeurd, zou een einde maken aan het fiscaal nadeel dat sommige gepensioneerden ondervinden wanneer zij het geluk hadden om hun bruto pensioen te zien stijgen. Het netto pensioen zou inderdaad, door een fiscale eigenaardigheid, kunnen dalen. Voortaan zal de berekening van de belastingvermindering van de belasting op pensioenen anders gebeuren, zodat deze paradox zich niet langer voordoet.

Er werden vorig jaar reeds aanpassingen doorgevoerd om het netto pensioen niet te verlagen, maar dit was grotendeels onvoldoende. Het was noodzakelijk om verder te gaan, zodat iedere verhoging van het bruto pensioen zou resulteren in een verhoging van het netto pensioen. Dit werd zopas door de Minsterraad beslist.
Wanneer een gepensioneerde pensioen en werk cumuleert, kan het inkomenssupplement, wat deze ook is, nadelig zijn in termen van belastingvermindering. Zoals te lezen op de website van de Minister van Pensioenen: “Momenteel betaalt een gepensioneerde die een bruto jaarlijks pensioen ontvangt van minder dan 15.600 euro geen belasting. Dit is echter alleen het geval als hij naast zijn pensioen geen ander belastbaar inkomen ontvangt. Een gepensioneerde met een bruto jaarlijks pensioen van 15.000 euro met extra inkomen kan met andere woorden belasting betalen omdat een groot deel van zijn pensioenbelastingvermindering verloren gaat in het huidige systeem en dit, ongeacht de hoogte van het extra inkomen : 1 euro extra inkomen naast het pensioen kan daarom aanzienlijke fiscale gevolgen hebben.” Door deze “anomalie” weg te nemen, moedigt de overheid gepensioneerden aan om een ​​professionele activiteit uit te oefenen in die mate dat degenen die een extra inkomen naast hun pensioen genereren, nu in aanmerking zullen komen voor een belastingvermindering op basis van een nieuw verhoogd bedrag.