Werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag (SWT)

Werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag (SWT)

De ministerraad heeft op 4 september een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over SWT.

Omdat de opzegperiode omwille van corona werd opgeheven, kunnen bepaalde werknemers geen aanspraak maken op SWT. Het gaat om ondernemingen in moeilijkheden en in herstructurering waarbij de opzegtermijn zich moet situeren in de periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. Het ontwerp van KB wil deze situatie beëindigen.

Er is ook een wijziging van het aangiftesysteem voor niet-vervanging via electronische weg.

Het ontwerp is voor advies nu voorgelegd aan de Raad van State. We houden u op de hoogte.