Wettelijke leeftijd rustpensioenen (23.06.2015)

Wettelijke leeftijd rustpensioenen (23.06.2015)

Een wetsvoorstel van 17 juni 2015 werd neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  Het beoogt het optrekken van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en het verderzetten van de hervorming van het vervroegd pensioen en van het overlevingspensioen, die opgestart werd tijdens de vorige legislatuur. Daarnaast brengt het correcties aan aan de reglementering die de overlevingspensioenen en de overgangsuitkering regelt om interpretatieproblemen te vermijden en past het diverse wettelijke bepalingen aan om ze toepasbaar te maken op de overgangsuitkering.