Wie IGO heeft zal sterker worden gecontroleerd: vrijheidsberoving?

Wie IGO heeft zal sterker worden gecontroleerd: vrijheidsberoving?

Sinds 1 juli 2019 is een wijziging van kracht van de wetgeving rond de Inkomensgarantie voor Ouderen. Het recht om afwezig te zijn wordt verstrengd.
Tot 1 juli diende men van tevoren elk verblijf in het buitenland aan te geven: dat mocht maximum 29 dagen bedragen, opeenvolgend of niet. Elk verblijf in het buitenland boven deze limiet had tot gevolg dat het IGO-bedrag werd ingehouden voor elke maand waarin er dagen waren boven deze limiet.
Voortaan dient elk verblijf in België van meer dan 21 opeenvolgende dagen in een andere verblijfplaats dan de voornaamste woonplaats aangegeven te worden. De controle gebeurt via de postbode die bij de IGO-begunstigde zal aanbellen om aan hem/haarzelf een brief te overhandigen na voorlegging van de identiteitskaart. Als de postbode na drie pogingen om betrokkene thuis te vinden deze nog niet heeft gezien stopt hij een woonplaatscertificaat in de brievenbus. De IGO-begunstigde dient dit certificaat binnen de 5 werkdagen bij de gemeentelijke administratie in te dienen. Het door de begunstigde en de gemeentelijke administratie ingevulde certificaat dient dan teruggestuurd te worden om de betaling van IGO niet te onderbreken.
Bekijk voor meer info volgende link: https://www.fediplus.be/gerer-sa-pension/inkomensgarantie-voor-ouderen/?lang=nl