Wie IGO ontvangt riskeert controle

Wie IGO ontvangt riskeert controle

Sinds midden vorig jaar is de controleregeling voor hen die een Inkomensgarantie voor Ouderen (1) ontvangen, gewijzigd. De “facteur” kan die controle uitoefenen, hij staat dicht bij de mensen. Of dit strookt met de nieuwe GDPR-regeling over de infodoorstroming van privégegevens is nog niet duidelijk. Politieke partijen in dit land hebben wetsvoorstellen ingediend om een andere controleregeling voor te stellen. Het is wachten op nieuws daaromtrent.

Alles draait rond de aanwezigheid van een IGO-genieter op zijn of haar verblijfplaats. Om dat te controleren voorziet de nieuwe regeling dat de Pensioendienst minstens eenmaal per jaar een controledocument stuurt. De postbode dient dit persoonlijk ter hand te stellen van de IGO-genieter, die hem/haar daartoe zijn/haar identiteitskaart dient te tonen. Indien deze overhandiging niet lukt zal de postbode 2 nieuwe pogingen ondernemen binnen de 21 dagen. Daarna wordt een informatieve brief en een in te vullen woonplaatscertificaat in de brievenbus gedeponeerd. De IGO-genieter wordt daarin verzocht zich naar de gemeenteadministratie te begeven, waar dit document verder zal worden ingevuld. Daarna dient het toe te komen bij de Pensioendienst. Indien dit niet gebeurt zal IGO worden geschorst.

Zoals gezegd is dit een nieuwe regeling, vooral bedoeld om na te gaan of de genieter zich niet te lang in het buitenland bevindt, wat door de regeling verboden is. Of deze controle door de postbode kan gebeuren wordt dus in vraag gesteld. Wordt zeker vervolgd…..

(1) IGO wordt na onderzoek van de bestaansmiddelen (pensioen, eigen huis, beleggingen) aan het pensioen toegevoegd. Het maximum IGO-bedrag ligt rond 1130 euro bruto per maand voor een alleenstaande. Van dat bedrag worden dus het eigen pensioen en een bepaald percentage van de andere bestaansmiddelen afgetrokken. Veel zelfstandigen ontvangen IGO omdat hun pensioen, gezien de oninteressante berekening, meestal aan de lage kant ligt. Voor meer info: contacteer Fediplus.