Wijziging van de voorwaarden tot belastingvermindering bij ouderen ten laste

Wijziging van de voorwaarden tot belastingvermindering bij ouderen ten laste

Vanaf de aangifte van dit jaar zijn de voorwaarden om voor ouderen ten laste belastingvermindering te kunnen krijgen strikter geworden. Principe is dat iedereen recht heeft op een belastingvrije basissom. Inwonende familieleden tot de 2e graad geven recht op een verhoging van de belastingvrije som. De oudere mocht wel slechts 27430 euro eigen bestaansmiddelen hebben. Daar komt nu bij dat de oudere zorgbehoevend moet zijn. De verminderde zelfredzaamheid moet tenminste 9 punten bedragen. In ruil voor de strengere voorwaarde stijgt de extra belastingvrije som.  Er is een overgangsperiode voorzien tot de aangifte van 2025.

Voor bijkomende info kan u contact nemen met de diensten van Fediplus.