Zal de pensioenhervorming geld kosten aan de gepensioneerde ?

Zal de pensioenhervorming geld kosten aan de gepensioneerde ?

Ons land wil tegen midden januari 2023 een eerste betaling van 847 miljoen euro vragen aan de Europese Commissie in het kader van het relanceplan dat Europa wil uitrollen. De Commissie vraagt in dit verband aan ons land om te bewijzen dat het de bedoeling is de uitgaven rond pensioenen in toom te houden. Het tegendeel blijkt waar te zijn : het Planbureau heeft immers berekend dat de pensioenbonus tussen 0,1 en 0,3% van ons bruto binnenlands product (BBP) zal gaan kosten! Fediplus heeft reeds vroeger voorgehouden dat een bonus zonder malus niet veel zal uithalen en het budget op lange termijn zal belasten. Dit was te verwachten.

Onze minister van Pensioenen moet dus haar « hervorming » herzien. Wij zetten haakjes rond « hervorming » want eigenlijk is er geen. Enkel een aantal maatregelen zonder enige visie op de toekomst van de drie pensioenstelsels en de aanvullende pensioenen.

In elk geval zal men voor het einde van het jaar 2022 maatregelen moeten vinden om de uitgaven te bedwingen. En precies op dit vlak bereiken ons verontrustende ideeën. Er zou meer solidariteit tussen de hoogste en de laagste pensioenen moeten zijn. Wat zal er uit de hoed worden getoverd ? Denkt men misschien aan een verhoging van de solidariteitsbijdrage, aan de opheffing van de fiscale voordelen op aanvullende pensioenen, of een andere verrassing in diezelfde richting? Wat zeker is, is dat de bonus dichter bij 2 dan bij 3 euro zal zijn. Andere maatregelen, indien ze negatief uitvallen voor de gepensioneerde, zullen we bestrijden.

Als de overheid de pensioenen niet ingrijpend aanpakt zal men de toekomst van het stelsel in gevaar brengen. Dit is niet houdbaar. Op een of ander moment zal men toch moeten hervormen. Maar hoe langer gewacht wordt, hoe ingrijpender de maatregelen.

Eind december heeft de eerste minister zelf een aantal voorstellen geformuleerd tijdens de beperkte ministerraad:

  • De toekenning van de pensioenbonus beperken tot de personen die een pensioen ontvangen van minder dan €4000 bruto per jaar !!!!!!!
  • De perequatie van de ambtenarenpensioenen, waarbij het pensioen ook aangepast wordt aan de evolutie van de lonen, hervormen.

Optioneel kan men nog:

  • De laatste verhoging van het minimumpensioen, voorzien voor januari 2024, annuleren.

Of een van de volgende maatregelen kiezen:

  • Een nieuwe voorwaarde opleggen voor het vervroegd pensioen;
  • Geleidelijk het speciaal stelsel opheffen voor het pensioen van de militairen en het rijdend personeel van de NMBS;
  • De aanpassingscoëfficiënt toegepast in de openbare sector opheffen;
  • Het pensioen van de statutairen berekenen op de laatste vijftien jaren loopbaan en niet op de laatste tien.

Niets blijkt momenteel te zijn beslist maar de tijd dringt. Wij hebben geen verdere info, wat vreemd overkomt!