Zelfstandig mantelzorger (03.07.2015)

Zelfstandig mantelzorger (03.07.2015)

De ministerraad heeft de koninklijke besluiten goedgekeurd waarbij het statuut van zelfstandig mantelzorger wordt aangepast en uitgebreid. Zelfstandige mantelzorgers zullen voortaan kunnen aanspraak maken op een maandelijkse tegemoetkoming van 1070 euro en dit gedurende een verlengbare periode van 6 maanden, en indien zij zich verplicht zien tot het gedeeltelijk en tijdelijk verminderen van hun beroepsactiviteiten als zelfstandige om te zorgen voor een zwaar ziek persoon uit hun omgeving of een gehandicapt kind. Tot nu toe kregen deze zelfstandigen slechts een opschorting van sociale bijdragen voor 3 maanden. Naast deze uitkering, die overeenstemt met het minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen, zullen de betrokkenen ook geen sociale bijdragen moeten betalen maar wel verder rechten genieten en opbouwen. Deze periode wordt dus, onder meer voor het pensioen, gelijkgesteld met een gewerkte periode. Dit nieuwe systeem kan zowel vol- als halftijds gelden.

Op vraag van minister van Werk Peeters buigen de verzekeringsmaatschappijen zich over een product dat specifiek gericht is op mantelzorgers. In deze verzekering zullen volgende waarborgen zijn inbegrepen:

– verantwoordelijkheid bij letsels aan de geholpen persoon, schade aan zijn/haar goederen of de medische uitrusting;

– juridische bescherming, inbegrepen een waarborg strafrechtelijke verdediging;

– lichamelijke letsels bij de mantelzorger of diegene die verzorgd wordt (overlijden, tijdelijke arbeidsonbekwaamheid of volledige invaliditeit, behandelingskosten).