Zware beroepen

Zware beroepen

Gaan we eindelijk weten of we een zwaar beroep uitoefenen ?  Het schijnt alleszins de goede richting uit te gaan.
De sociale partners, die zijn samengekomen in de Commissie Zware beroepen van het Nationaal Pensioencomité (NPC), hebben een eerste rapport goedgekeurd met betrekking tot de erkenning van de zware beroepen wat betreft het pensioen.
De sociale partners hebben besloten de discussies verder te zetten in het kader van een “collectieve aanpak” voor de erkenning van de zware beroepen wat betreft het pensioen. Deze aanpak bestaat uit het definiëren van de criteria van de zwaarte van een beroep die nauwkeurig, objectief, controleerbaar, meetbaar en registreerbaar zijn en die toelaten de beroepscategorieën te identificeren die van de meer voordelige modaliteiten zullen genieten met betrekking tot het pensioen.
De “individuele benadering”, die erin bestaat de individuele situatie van de werknemer in aanmerking te nemen voor een erkenning als zwaar beroep, is overigens van toepassing voor de werknemers met een handicap of die zwaar ziek zijn. Ze zal tevens in aanmerking worden genomen voor de zelfstandigen voor wie geen registratiesysteem kan worden uitgewerkt.
De Commissie heeft akte genomen van de 4 categorieën van criteria die werden gedefinieerd in het kader van de discussies met betrekking tot de publieke sector:
·         Belastende arbeidsomstandigheden door fysieke inconveniënten verbonden aan de werkomgeving of door lichamelijke belasting;
·         Belastende werkorganisatie;
·         Belastend omwille van verhoogde veiligheidsrisico’s;
·         Belasting van mentale of emotionele aard.
De bepaling van de criteria waarmee rekening zal worden gehouden en die zullen worden ingevoerd, zal plaatsvinden in het kader van de budgettaire marges die zullen worden bepaald door de regering tijdens het volgende conclaaf.
De erkenning van de zware beroepen zal toelaten de oppensioenstelling te vervroegen en/of het pensioenbedrag te valoriseren.
De discussies lopen nog… Laten we hopen dat men snel tot een bevredigend akkoord komt[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]