Sciensano publiceerde onlangs zijn rapport over de toestand van de Belgische gezondheidszorg. Hoewel er veel sterke punten en positieve ontwikkelingen zijn, blijven er enkele ernstige problemen bestaan: financiële en administratieve obstakels die een betere dekking van de bevolking in de weg staan, hoge eigen bijdragen, ongelijke verdeling van het zorgpersoneel, toenemende wachttijden, enz.

Onze gezondheidszorg voorziet in de behoeften van 99,1% van de bevolking. Ten eerste behoort de kwaliteit van onze zorg tot de hoogste in de Europese Unie. Ten tweede heeft de grotere rol van de huisarts als verwijspunt voor zorg geleid tot een betere continuïteit van zorg, en patiënten melden een verbetering in de ervaren kwaliteit van ambulante zorg.

Mensen met diabetes melden een teleurstellend niveau van zorg, zelfs "bijzonder slecht voor degenen die worden behandeld met andere antidiabetica dan insuline". Continuïteit en coördinatie van zorg via zorgmodellen laten ook in deze groep te wensen over.


Het gebruik van antibiotica blijft hoog vergeleken met het EU-gemiddelde en de keuze van antibiotica die als eerstelijnsbehandeling worden voorgeschreven, is nog steeds niet in overeenstemming met de aanbevelingen. We wijzen erop dat het te frequente gebruik van antibiotica leidt tot een proliferatie van antibioticaresistente bacteriën, die de darmflora vernietigen en leiden tot spijsverteringsstoornissen, diarree, misselijkheid, huiduitslag en zelfs nierfunctiestoornissen.


Bovendien is "de helft van de gezondheidswerkers die in ziekenhuizen werken van mening dat de personeelsbezetting onvoldoende is om de beste zorg voor patiënten te garanderen", merken de onderzoekers op in hoofdstuk 14 van hun rapport.

Er is ook een groot gebrek aan gegevens over bevolkingsgroepen die geen verplichte ziekteverzekering hebben, zoals migranten zonder papieren, daklozen en andere kwetsbare groepen.

Er moet ook worden opgemerkt dat de Belgische gezondheidszorg "relatief hoge persoonlijke bijdragen" kent. Het aandeel van de eigen bijdragen in de huidige uitgaven voor gezondheidszorg is bijzonder hoog voor tandheelkundige zorg, medische apparatuur en ambulante zorg en geneesmiddelen, en ligt boven het EU-gemiddelde voor tandheelkundige zorg, ambulante zorg en standaard ziekenhuiszorg. 

Het aantal geconventioneerde artsen is niet hoog. Minder dan de helft van de poliklinische consulten door gespecialiseerde artsen en ongeveer 1 op de 4 contacten met een tandarts werden uitgevoerd door een geconventioneerde arts, met aanzienlijke verschillen afhankelijk van de specialiteit. 

Onbevredigde behoeften aan medische/tandheelkundige zorg om financiële redenen en catastrofale eigen bijdragen zijn bijzonder zorgwekkend voor bepaalde categorieën van de bevolking. Dit is namelijk een van de soorten zorg waar kwetsbare groepen het snelst van afzien, zoals Solidaris aangeeft in haar rapport voor Franstalig België.

Tot slot heeft bijna de helft van de bevolking lang moeten wachten op een afspraak bij de huisarts (≥ 1 dag) of een specialist (≥ 2 weken).

Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste pensioentrends en financiële strategieën.