Meer flexijobs

Een flexijob is een vorm van aanvullende arbeid met gunstige fiscale en sociale voorwaarden. 

Het flexcontract is sinds 2015 van kracht in de horeca en is sinds 1 januari 2018 uitgebreid naar verschillende sectoren zoals handel, bakkerijen, kappers en schoonheidsverzorging. Hierdoor kunnen ook gepensioneerden zich aanmelden voor deze contracten. Verdere programmawetten hebben het uitgebreid naar andere sectoren, waaronder (privé)sport, bioscopen, entertainment, gezondheidszorg en warenhuizen in 2023, en naar nog eens 12 sectoren in 2024 (zie hieronder). 


Wie kan flexwerken? 

Werknemers die tenminste 4/5e van de tijd in dienst waren bij één of meer andere werkgevers in het 3de kwartaal voorafgaand aan de start van de flexijob, evenals gepensioneerden. 

Juist onder deze laatsten is dit systeem een groot succes voor degenen die hun inkomen willen aanvullen. De 65-plussers zijn de kampioenen van de flexijobs onder de werkende leeftijdsgroepen, met bijna één op de vijf mensen die nog actief zijn op de arbeidsmarkt (19,3%) die dit type baan hebben, volgens Acerta.  

SD Worx merkt ook op dat de regeling het meest succesvol is bij 60-plussers en dat er vooral pieken zijn in het werk in de hotel-, kleinhandel- en bakkerijsector; dat het momenteel een mogelijke oplossing is voor seizoenspieken, naast tijdelijk werk en studenten. Het wordt het meest gebruikt in West-Vlaanderen.  

Maar voor gepensioneerden is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om in het kader van een flexijob bij hun voormalige werkgever te werken. Hiervoor moet men aan de volgende voorwaarden voldoen:  

-    Als je 65 jaar of ouder bent, kun je onmiddellijk werken als flexijobber, behalve tijdens het kwartaal waarvoor je nog in opzegging bent of een ontslagvergoeding ontvangt.

Voorbeeld: als je ontslag neemt op 1/08/2024, zit je nog in je opzegtermijn in het 3de kwartaal van 2024 (van juli tot september 2024). Bijgevolg zal je niet op 1/09/2024, maar op 1/10/2024 aan een flexijob kunnen beginnen.   

 

-    Als je op het moment van pensionering jonger bent dan 65 en als je in kwartaal T-3 (drie kwartalen voor de start van de flexijob) tenminste 80% hebt gewerkt voor één of meer andere werkgevers dan de flexwerkgever, of als je in kwartaal T-2 (twee kwartalen voor de start van de flexjob) in het pensioenregister staat. 

Voorbeeld: je bent nog geen 65 jaar, maar je wilt in juli 2024 als gepensioneerde aan een flexbaan beginnen. Je pensioen moet dus vóór 1/10/2023 zijn ingegaan. 

 

Uitgebreid tot 12 sectoren: busvervoer, kinderopvang, onderwijs, sport en cultuur (openbaar), uitvaartcentra, evenementen, auto's (garages), land- en tuinbouw, onroerend goed, rijscholen en opleidingscentra, verhuisbedrijven en levensmiddelen.

De sociale partners kunnen a posteriori overeenkomen om flexijobs in deze sectoren geheel of gedeeltelijk niet toe te staan.

Flexijobs bieden speciale gunstige voorwaarden. Flexi-jobwerkers kunnen onbeperkt extra inkomen opbouwen (zolang ze het maximum aantal werkuren in de sector respecteren). Ze betalen geen persoonlijke bijdragen of belasting (bruto-inkomen is gelijk aan netto-inkomen) en hoeven niets in te vullen op hun belastingsaangifte. Gepensioneerden met een flexijob die jonger zijn dan 65 moeten tot eind 2024 voldoen aan het toegestane inkomensplafond.  

Sinds 2024 zijn er een paar beperkingen. Flexwerkers moeten belasting betalen vanaf €12.000 per jaar. Dit kan vreemd lijken, gezien het aantal uren dat per dag wordt gewerkt. Werkgevers moeten deze werknemers betalen volgens de schalen die gelden in de sector (behalve in de horeca), zodat sommigen kunnen profiteren van een lichte verhoging. De speciale werkgeversbijdrage is verhoogd van 25% naar 28%. Voor werkgevers met een tekort aan arbeidskrachten was het een uitkomst om een beroep te kunnen doen op goedkoop en flexibel personeel.

Wat betreft het inkomen uit flexwerk, tot nu toe kon een flexwerker een onbeperkt bedrag verdienen. Maar vanaf 1 januari 2025 mag het inkomen van een flexwerker niet meer zijn dan 7.668 euro bruto per jaar. Dit plafond geldt alleen voor mensen die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt en voor mensen die minder dan 45 jaar hebben gewerkt op het moment dat hun eerste pensioen ingaat.  Hun inkomen uit een flexbaan zal dus niet alleen moeten voldoen aan het algemene plafond voor toegestane activiteiten voor gepensioneerden, maar ook aan het plafond voor flexbanen. Als dit plafond wordt overschreden, wordt het pensioen verlaagd.  

Voor degenen die in 2025 66 jaar worden (wettelijke pensioenleeftijd), zal dit plafond niet gelden en zullen zij onbeperkt beroepsinkomsten kunnen verdienen.

Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste pensioentrends en financiële strategieën.