Enkele dagen geleden publiceerde de stad Namen de resultaten van haar VADA-enquête (Ville amie des aînés) bij 1.051 55-plussers tijdens de zomer van 2023. Wat is een VADA (Ville Amie des Aînés)? Het is een dynamisch, participatief project dat zich richt op het werken "voor, door en met" senioren, om actief ouder worden aan te moedigen en hun levenskwaliteit te verbeteren. De enquête had betrekking op acht belangrijke gebieden: huisvesting, vervoer en mobiliteit, gemeenschapsondersteuning en gezondheidsdiensten, respect en sociale integratie, burgerparticipatie, buitenruimtes en gebouwen, participatie in het sociale weefsel, en communicatie en informatie. De senioren van de stad Eeklo dienden een wenslijst in bij hun lokale overheid voor de jaren 2025 - 2030. Hun prioriteiten zijn grotendeels dezelfde.

Resultaten

De resultaten benadrukken het belang van sociale relaties en inclusie voor ouderen, die zich veel zorgen maken over mobiliteit en veiligheid in de openbare ruimte:

Verbeterde mobiliteit 

- Er zijn diepgaande gesprekken aan de gang, voornamelijk met de TEC en De Lijn, om vier kardinale lussen te creëren (noord, zuid, oost, west) om de stad beter toegankelijk te maken vanuit de buitenwijken. Zowel in Namen als in Eeklo blijft alleen kunnen reizen, met of zonder auto, een prioriteit. In Eeklo vragen senioren ook om betere voetpaden en trottoirs en vernieuwde fietspaden. Senioren vragen om meer bankjes en voorzieningen aan bushaltes en verhoogde bushaltes.

- Er moet worden opgemerkt dat in beide gevallen de meerderheid van de senioren zich te voet (of met de fiets) en met het openbaar vervoer verplaatst, en dat de auto slechts 30% van de vervoermiddelen in Namen vertegenwoordigt. De eerste vaststelling is dat de staat van de voetpaden en de openbare ruimte in het algemeen de belangrijkste hindernis is voor ouderen om zich te verplaatsen. Bij het overwegen van strategieën voor stedelijke transformatie en micromobiliteit moeten de autoriteiten waakzaam blijven voor de behoeften van ouderen. Micromobiliteit, waaronder het gebruik van lichte voertuigen zoals fietsen, scooters en andere persoonlijke mobiliteitshulpmiddelen valt, biedt een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele gemotoriseerde voertuigen, maar is mogelijk niet geschikt voor de fysieke mogelijkheden of voorkeuren van ouderen. Bovendien kan het verminderen van de ruimte voor auto's de toegang van ouderen tot essentiële diensten beperken, vooral wanneer ze afhankelijk zijn van de auto om zich te verplaatsen. Een strategie van stedelijke transformatie en inclusieve micromobiliteit moet ouderen daarom in staat stellen om zich gemakkelijk te verplaatsen, zowel te voet (met brede trottoirs in goede staat) als met de auto (met speciale parkeerplaatsen voor senioren) en met het openbaar vervoer.

Meer veiligheid 

- De stad Namen heeft initiatieven gelanceerd om de veiligheid en netheid in de openbare ruimte te verbeteren, waaronder een toename van het aantal politieagenten en straathoekwerkers, bewustmakingscampagnes en partnerschappen met lokale verenigingen die daklozen helpen. De 'Housing First'-strategie heeft haar doeltreffendheid bewezen: gemiddeld blijft meer dan 80% van de mensen die door dit soort maatregelen worden opgevangen, op lange termijn gehuisvest!

- In Eeklo vragen senioren om betere nachtverlichting en frequentere politiecontroles. Bovendien vragen de bewoners om een betere band met de politie en stellen ze voor om politieagenten en wijkinspecteurs op de fiets te laten rijden, zodat ze beter herkenbaar zijn.

Verhoogde burgerparticipatie

- De stad Namen heeft een aantal concrete voorstellen gedaan, zoals het reserveren van een ruimte gewijd aan senioren in de centrale pagina's van "Namur magazine", informatiecampagnes en de oprichting van een Facebook-account voor de Conseil Consultatif Communal des Aînés. Er zullen ook inspanningen worden geleverd om de relaties tussen de generaties te bevorderen, met bewustmakingsinitiatieven in scholen en de organisatie van een week die aan dit thema is gewijd.

- De ouderen van Eeklo vragen om een grotere betrokkenheid bij kwesties die een grote impact hebben op de burgers. In dit verband pleit de Eeklose Ouderenraad voor de ontwikkeling van buurtgebonden initiatieven. Op dit gebied is het belangrijk om toegankelijke ruimtes te voorzien waar vergaderingen gehouden kunnen worden.

Huisvesting

- Dit is een specifiek probleem voor de gemeente Eeklo, waar senioren vragen om kleinere, meer betaalbare woningen voor senioren. Ze benadrukken het belang van aangepaste woningen die hen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven.

Gezondheid en welzijn

- Projecten om isolement tegen te gaan en thuisondersteuning te bevorderen, waaronder samenwerkingsverbanden met organisaties zoals het Rode Kruis om praktische ondersteuning te bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Uit huis gaan kan een zeer moeilijke ervaring zijn voor oudere mensen. Verhuizen kan leiden tot een gevoel van verlies en rouw, vooral wanneer ze hun oude huis of gemeenschap verlaten. Dit kan symptomen van depressie veroorzaken, zoals verdriet, verlies van interesse in activiteiten en slaapstoornissen. In het algemeen verslechtert hun gezondheidstoestand.

Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste pensioentrends en financiële strategieën.