Senior Care
pensioen

Soms grote pensioenverschillen binnen Europa tussen mannen en vrouwen

Eind april 2024 publiceerde het Belgisch Planbureau een dubbel rapport overpensioenongelijkheden in Europa.

Senior Care
gezondheid

Een nieuw soort consultatie aan UZ Brussel : "gezond ouder worden"

De vergrijzing van de bevolking roept heel wat vragen op bij senioren. Als antwoord hierop heeft het UZ Brussel een nieuw soort consultatiegelanceerd: "gezond ouder worden", om de gezondheid vansenioren actief te bevorderen.

Senior Care
energie

Kernfusie: het nieuwe Koreaanse record

Het Koreaanse teamvan KSTAR, de Koreaanse experimentele fusiereactor, heeft zojuist eenkleine prestatie geleverd. Wat heeft ditte maken met het welzijn van ouderen?

Senior Care
gezondheid

De toestand van de Belgische gezondheidszorg: "te weinig gecontracteerde artsen".

Sciensano publiceerde onlangs zijn rapport over de toestand van de Belgische gezondheidszorg. Hoewel er veel sterke punten en positieve ontwikkelingen zijn, blijven er enkele ernstige problemen bestaan.

Senior Care
pensioen

Pensioenhervorming: tot €35.000 pensioenbonus?

De uitvoerende macht heeft er twee jaar over gedaan om met deze kleine hervorming te komen, die op geen enkele manier een 'hervorming' van de pensioenen is. Over deze maatregelen is al in de zomer van 2022 onderhandeld. Dit zijn de belangrijkste punten !

Senior Care
Financiële planning

Naakte eigendom schenken: de beste tool voor erfenisplanning!

Naakte eigendom is nog steeds de beste manier om bezit aan je kinderen door te geven

Senior Care
pensioen

Werknemers in de kunsten nu beter beschermd tegen ongelijke toegang tot pensioenen

De Commissie sociale zaken heeft twee maatregelen goedgekeurd om de gezondheid van kunstarbeiders te beschermen.

Senior Care
internationaal

De Zwitsers zijn tegen pensionering op 66 jaar en stemmen voor een 13e maand pensioen

Op een mooie maartzondag dit jaar stemde het Zwitserse volk over twee volksinitiatieven waarover een referendum werd gehouden.

Senior Care
computerveiligheid

Nieuwe phishingcampagne gericht op pensioenen

Dit weekend is een nieuwe golf van phishing-zwendel gericht op pensioenen van start gegaan.

Senior Care
Federale verkiezingen

Op weg naar federale verkiezingen !

Op 9 juni 2024 gaan we naar de stembus om de federaleafgevaardigden te kiezen die de Kamer van Volksvertegenwoordigers vormen. Laten we eens kijken naar deze verkiezing, die tegelijk met de regionale en Europeseverkiezingen plaatsvindt.

Senior Care
Maatschappij

Belgen steeds meer geïnteresseerd in pensioenen

Uit de resultaten van de enquête blijkt een grote bezorgdheid en zelfs een zeker wantrouwen over de toekomstperspectieven van de pensioenen. Hoe dan ook, de belangstelling van de bevolking voor pensioenen neemt toe.

Senior Care
Pensioen & Werk

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden : de plafonds zijn voor 2024 aangepast

Een gepensioneerde mag nog blijven werken en pensioen en loon cumuleren, soms onder beperkende voorwaarden.Wie geen 65 is of geen loopbaan van 45 jaar kan bewijzen, mag (nog steeds) niet onbeperkt bijverdienen als hij/zij een pensioen ontvangt.

Senior Care
Ambtenaren

Aan het pensioen voor fysieke ongeschiktheid van ambtenaren komt een einde

Er wordt door de ministerraad gewerkt aan een hervorming van het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid van ambtenaren.

Senior Care
Pensioen

Nieuwe pensioenbonus: beter dan de vorige?

De nieuwe pensioenbonus, die vanaf 1 januari 2025 geldt voor werknemers die vervroegd pensioen kunnen nemen en de laatste 6 maanden actief waren, biedt een netto bonus die oploopt met extra werkjaren, maar wordt kritisch bekeken vanwege de vaste som, niet-indexatie en het eenmalige karakter.

Senior Care
Flexi-job

Flexi-jobsysteem uitgebreid maar financieel moeilijker

Het flexi-jobsysteem is uitgebreid naar 22 sectoren, waardoor gepensioneerden belastingvrij kunnen bijverdienen, maar met een hogere sociale zekerheidsbijdrage voor werkgevers en een inkomensplafond van 12.000 euro per jaar, terwijl vakbonden vrezen voor jobverlies en de overheid het systeem als een oplossing ziet voor personeelstekorten.

Senior Care
Pensioen

De pensioenen en sociale uitkeringen zijn nogmaals gestegen

Vanaf 1 november 2023 zijn de pensioenen en sociale uitkeringen, waaronder de gewaarborgde minimumpensioenen en overlevingspensioenen, verhoogd met 2% na het overschrijden van de spilindex.

Senior Care
Pensioen

Pensioenhervorming: de nationale bank stelt vier scenario's voor om het stelsel te steunen

De Nationale Bank stelt vier scenario’s voor pensioenhervorming voor, gericht op het steunen van het stelsel in het licht van de toenemende pensioenkosten, maar praktische uitdagingen vereisen bijkomende maatregelen voor hun realisatie.

Senior Care
Openbaar vervoer

Ouderenverenigingen hebben kritiek op verwachte nieuwe tarieven NMBS

Fediplus, deelnemend aan gesprekken over de NMBS-tariefpolitiek, dringt aan op een aantrekkelijk seniorentarief, ondanks de NMBS' nieuwe beheerscontract dat het voordelige seniorentarief schrapt ten gunste van een 40% korting, wat nadelig is voor senioren die lange afstanden afleggen.

Senior Care
Sociale premie

De aangekondigde sociale premie sluit een aantal senioren uit

Het voorontwerp van wet, goedgekeurd tijdens de ministerraad van 10 november 2023, introduceert een trimestriële premie voor gezinnen met een sociaal tarief, maar sluit ouderen in rusthuizen en serviceflats uit, ondanks Fediplus' bezorgdheid en de Raad van State's bevestiging van de federale bevoegdheid in deze kwestie.

Meld je aan op onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van de laatste pensioentrends en financiële strategieën.